Geschiedenis


In 1968 ontstaat de ‘Centrale voor Socialistisch Cultuurbeleid’ uit de samenvoeging van de Centrale voor Arbeidersopvoeding en de Centrale voor Socialistische Cultuurwerken. In de jaren ‘70 kent het plaatselijke werk van CSC-Vormingswerk een enorme uitbreiding met 300 actieve afdelingen, in de jaren ’80 verdubbelt dat aantal zelfs. De nationale werking ontwikkelt vooral succesvolle themapakketten en praktisch-organisatorische kaderdagen. De afdelingen leggen de nadruk op ontspannende activiteiten. Vanaf 1986 werkt CSC-Vormingswerk met jaarthema’s: racisme, extreemrechts, mensenrechten, milieu, verkeer … De opkomst van het Vlaams Blok inspireert de organisatie voor een themacongres rond mensenrechten, racisme en fascisme … en blijft de latere programmatie van CSC-Vormingswerk inspireren. Vanaf 1995 gaat alle aandacht naar projectwerking, gedragen door het nationaal secretariaat en de educatieve medewerkers. 

Op 12 december 1996 volgt een belangrijke statutenwijziging. Tussen de nationale vzw en de regionale verenigingen wordt een samenwerkingsovereenkomst afgesloten. Belangrijker is de groei van een strikt zuilgebonden organisatie naar een onafhankelijke vereniging die trots is op haar socialistische roots (en dat gedachtegoed ook uitdraagt), maar eigen doelstellingen formuleert, een eigen agenda heeft met eigen open activiteiten gericht naar derden en eigen communicatiekanalen. CSC wil de ganse lokale gemeenschap aanspreken en niet enkel de eigen achterban. De financiële structuur en de organisatiestructuur zijn volledig autonoom. Dat groeiproces resulteert in een nieuwe naam.

Op 26 oktober 2002 ziet curieus het levenslicht. Thema ‘wonen’ en de 60ste verjaardag van de bevrijding inspireren de vernieuwde werking. Het zwaartepunt verlegt zich van het nationale niveau naar de regionale werkingen. Veel energie en middelen vloeien naar een degelijke communicatie van de nieuwe naam. In 2004 moet curieus ook noodgedwongen reorganiseren. De nieuwe boost in de provinciale activiteitenwerking blijft echter uit. 

En dus herbront curieus zich eind 2007 grondig, en maakt ze nieuwe beleidskeuzes. Het nationale niveau wordt nieuw leven ingeblazen. De vrijwilligers (die zich verzamelen in lokale afdelingen) vormen de spil van de werking, de provinciale/gewestelijke secretariaten richten zich op de ondersteuning van deze vrijwilligers en ontwikkelen daarnaast ook een overkoepelend activiteitenaanbod. Het nationale secretariaat ondersteunt de provincies/gewest in hun werking én ontwikkelt grotere projecten. Het communicatiebeleid wordt gestroomlijnd en de organisatie richt haar blik definitief naar buiten. Zowel in de beleidsplanning als in de dagdagelijkse werking kan je de curieuswerking opsplitsen in vijf vaste aandachtspunten, die constant worden geëvalueerd en bijgestuurd (dankzij het proces van voortgangsrapportage) en ook permanent met elkaar in verbinding staan:  - activiteitenaanbod (een breed, open aanbod voor het grote publiek)  - samenwerking (op zoek naar partners in zowat elke activiteit)  - communicatie (een versterking van de naamsbekendheid)  - vrijwilligerswerking (gericht op ondersteuning, zelfredzaamheid en participatie)  - personeelsbeleid (gericht op inbreng, evaluatie en opleiding) In 2008 en 2009 zet curieus zichzelf met een aantal grote projecten (De Jacht op Super 8, Slimste Sos, eerste educatieve reis naar Berlijn, VOLTA - Nacht van de Arbeid) terug op de kaart. En dat werkt inspirerend voor het nieuwe beleidsplan: de uitbouw van een tweesporenbeleid. Grote, open activiteiten op nationaal en provinciaal vlak, gecombineerd met een sterke lokale werking.

De grote maatschappelijke uitdagingen - zoals het streven naar meer gelijkheid, het beschermen en versterken van solidariteit - verschuiven niet snel. De manier waarop mensen zich verenigen om die uitdagingen aan te pakken, verandert wel onmiskenbaar.

Steeds meer mensen organiseren zich in hun buurt in spontane netwerken. Ze vinden elkaar omdat ze zich scharen achter dezelfde ambities om hun wijk zachter te maken en prettiger om te wonen: of het nu om straatfeesten, deelstraten, geefpleinen, buurtbabbels, livingconcerten gaat. Stuk voor stuk progressieve zielen die vanuit oprecht engagement aan een warmere samenleving bouwen. Onze klassieke afdelingswerking is soms ontoereikend om die geëngageerde mensen aan Curieus te binden.

Curieus wil zich in deze nieuwe en steeds veranderende omgeving openstellen voor alle mensen die met een open geest willen bouwen aan een warme buurt.

In onze etalage zetten we graag de projecten in de kijker die het meest ons DNA weerspiegelen. Overkoepelende projecten krijgen een hyperlokale en tastbare vertaling, doordat elke progressieve ziel in zijn/haar eigen wijk, buurt of straat ermee aan de slag kan. Denk maar aan het BelBos, SAMEN(k)LEVEN, Neuzen in … Maar we zetten ook onze schouders onder ambitieuze ongeremde evenementen die uitdrukkelijk open staan voor meerwaardezoekers, mensen die verder willen kijken dan het voorgekauwde patroon. Denk maar aan het Festival van de Gelijkheid, VOLTA. Het is met deze projecten en evenementen, die heel duidelijk de progressieve identiteit van Curieus uitstralen, dat we onze stempel willen drukken op het maatschappelijke debat. We hebben een samenleving voor ogen waarin iedereen gelijk aan de start komt, mensen solidair zijn met elkaar, zorgen en begrip hebben voor wie het moeilijk heeft en waar duurzaamheid een belangrijkere economische waarde is dan harde cash. Dit vertalen we met luide stem in projecten met een knipoog.

In ons magazijn is plaats voor onuitputtelijk veel verfrissend engagement. Er is ruimte om te experimenteren met thematische afdelingen en andere vormen van verenigen, maar ook klassieke lokale afdelingen zijn er thuis. Het is onze ambitie om open te staan voor eender welke progressieve ziel die met een fris idee komt om zijn/haar buurt een levendigere of zachtere plek te maken en een partner zoekt voor de uitwerking ervan. Curieus wil graag die partner zijn, haar expertise en netwerk delen en de beschermende paraplu bieden waaronder deze stoet aan engagementen gerealiseerd wordt. Op die manier willen we een baanbreker zijn voor nieuwe vormen van verenigen, betrokkenheid, ontmoeting en cultuurbeleving. We motiveren en inspireren een netwerk aan Curieusambassadeurs met brainfood.

Op die manier wordt Curieus een katalysator voor hyperlokale, superdiverse initiatieven die onze buurten en straten kleurrijker en levendiger maken. En evolueert Curieus van progressieve cultuurfabriek naar progressieve inspiratiefabriek. Een hedendaagse/toekomstgerichte socio-culturele vereniging die mensen met een open geest inspireert en motiveert hun eigen biotoop wat zachter en warmer te maken.