Meertalig onderwijs in Brussel - Enseignement multilingues à Bruxelles

Datum
Locatie
Hooghuis (gemeentelijke feestzaal) | Antoine Gilsonplein, 2 , 1170 Watermaal-Bosvoorde
Organisatie
August Vermeylenkring - Curieus Watermaal-Bosvoorde
Contact
bertrand.jos@skynet.be
Kostprijs
Inkom is gratis. Omwille van de corona regels, zijn het aantal plaatsen beperkt, wij vragen u dan ook om vooraf in te schrijven voor deze activiteit. Wij vragen u ook u te houden aan de geldende corona regels. Inschrijven per mail: bertrand.jos@skynet.be

(texte en francais: ci-dessous)
Meertaligheid is niet alleen een troef om werk te vinden, of om sociaal hogerop te geraken. In een grensregio als BRUSSEL, waar twee cultuur en taalgebieden elkaar ontmoeten en waar zo velel nationaliteiten samen leven, zou de kennis van elkanders taal een vanzelfsprekendheid moeten zijn.. Waarom kan dit in andere landen, waarom kan dit niet bij ons?

Lydia DESLOOVER, schepen voor sociale cohesie, en Nederlandstalige aangelegenheden in Joost ten node, ijvert voor een meertalige school in haar gemeente, Hilde VAN LINDT coördineert een tweetalige lerarenopleiding bij de Erasmus hogeschool.. zij ervaren dat taalgemengd onderwijs in Brussel niet vanzelfsprekend is en geven ons inzicht in de problemen die zij tegenkomen.

Een oplossing moet komen door meer openheid, meer samenwerking tussen de twee taalgemeenschappen in ons land. MARTIN CASIER lid van het parlement van de federatie Wallonië - Brussel en Hannelore GOEMAN sp.a fractieleidster in het Vlaams Parlement, overleggen hoe dit kan aangepakt worden.

Jullie zijn van harte welkom om met ons van gedachten te wisselen over hoe we meertalig onderwijs in onze Brusselse gemeenten in de steigers kunnen zetten. Wij hebben zowel nederlandstalige als franstalige sprekers en voorzien geen vertaling; ieder kan zijn eigen taal spreken.

Le multilinguisme n'est pas seulement un atout pour trouver un emploi ou pour l’inclusion sociale. Dans une région frontalière comme BRUXELLES, où se rencontrent deux régions linguistiques et culturelles, où vivent ensembles des nombreuses nationalités, la connaissance de la langue de l'autre peut aller de soi. Pourquoi est-ce possible dans d'autres pays, pourquoi n'est-ce pas possible avec nous?

Lydia DESLOOVER, échevine à la cohésion sociale et des affaires néerlandophones de Saint Josse, s’engage pour une école multilingue dans sa commune, Hilde VAN LINDT coordonne une formation d'enseignant bilingue à l’école supérieure Erasmus. Elles constatent que l'enseignement des langues mixtes à Bruxelles ne va pas de soi et nous informent des problèmes qu'elles rencontrent.

Une solution doit être trouvée par meilleures coopération et plus d'ouverture entre les deux communautés linguistiques de notre pays. MARTIN CASIER, PS et membre du parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles et Hannelore GOEMAN sp.a, chef de groupe au Parlement flamand, discutent la stratégie et la façon de mettre en route cette coopération..

Vous êtes les bienvenus pour partager avec nous, vos idées sur la manière dont nous pouvons réaliser l'enseignement multilingue dans nos communes bruxelloises. Nous avons des participants néerlandophones ét francophones, chacun pourra s'exprimer dans sa langue. Il n'y a pas de traduction prévue.