Markante mensen uit Watermaal-Bosvoorde met Annie Segers

Datum
Locatie
Gc.WABO | Delleurlaan 39-43 , 1170 Watermaal-Bosvoorde
Organisatie
August Vermeylenkring-Watermaal-Bosvoorde
Contact
Bertrand.jos@skynet.be
Kostprijs
€0

In deze tijd van groeiend individualisme en egoïsme is het verfrissend om mensen te mogen ontmoeten die zich onbaatzuchtig inzetten tegen het onrecht waaronder velen lijden.

Daarom stellen wij u, in onze reeks “Markante personen uit de gemeente”, graag ANNIE SEGERS voor.

Annie is afkomstig uit Kinrooi (Limburg) en woont sedert 1975 in Watermaal-Bosvoorde. Gedurende haar 28-jarige loopbaan als maatschappelijk werkster in het multidisciplinaire team van de Sociale Sector van de VUB heeft zij zich daadwerkelijk kunnen inzetten voor het zelfbeschikkingsrecht van vrouwen inzake gezinsplanning. Daarbij was, zeker in de periode 1970-1990, “Abortus uit het Strafrecht. De vrouw beslist” een constant strijdpunt.

Hoeft het gezegd dat zij in die periode ook reeds actief was in de vrouwenbeweging?

Na in 2005 met vervroegd pensioen te zijn gegaan, is zij zich als vrijwilligster verder blijven engageren in diverse organisaties: Vrouwenmars, Oxfam Magasin du Monde, UCOS-VUB, de Seniorenraad van onze gemeente, de Fietsersbond en Gracq, solidariteitsacties voor Palestina, … Sinds enige tijd werkt ze ook actief mee aan het zoeken naar en aanbieden van onderdak aan vluchtelingen.

De kennismaking met Annie Segers is niet alleen een uitgelezen gelegenheid om deze markante persoonlijkheid uit onze gemeente nader te leren kennen, maar ook om, samen met haar, dieper in te gaan op de diverse thema’s waarvoor zij zich nog steeds inzet onder het motto “Onrecht mag niet zijn”.