Lezing Christophe Busch: wij versus zij

Datum
Locatie
Oude Abdij Kortenberg | Abdijdreef , 3070 Kortenberg
Organisatie
Curieus Kortenberg
Contact
curieus.secretariaat@telenet.be
Kostprijs
Vooraf inschrijven €10
kassa €15
houders vrijetijdspas Kortenberg of studentenkaart €7

Samenleven is in deze tijden niet meer eenduidig te benoemen. Zowel internationaal, als binnen de eigen, zelfs lokale grenzen, duiken er spanningen op in de werk- en leefruimte. Men voelt zich bedreigd, achteruit gesteld of men meent in de/het andere misschien niet een vijand, maar dan toch een tegenstander te ontwaren. En we zijn ongerust -over onze toekomst en die van wie na ons komt. Vanwaar deze spanningen, vanwaar dit gevoel? En hoe moeten wij daarmee omgaan?
Tolerantie is een mooi begrip dat ons wordt voorgespiegeld, maar wat beduidt dit precies, hoe rekbaar dan wel begrensd is dit begrip en vooral, hoe is dit bij uitstek humane kenmerk toepasbaar in onze samenleving?

Tijdens deze voordracht licht Christophe Busch de diverse begrippen toe en reikt hij handvatten aan die kunnen leiden naar een meer verdraagzame aanpak. De voordracht wordt gevolgd door een vragenronde.

Vooraf inschrijven bij Curieus Kortenberg door overschrijving op bankr. BE77 0012 0965 2442 met vermelding van naam en adres.
Verdere inlichtingen: curieus.secretariaat@telenet.be