Breughelbuffet

Datum
Locatie
De Bosgalm | Pastoriestraat 11 , 8820 Torhout
Organisatie
Curieus Torhout
Contact
eddy.denolf@telenet.be
Kostprijs
kinderen 10 euro


Deze editie dompelen we ons volledig onder in het thema van een 16e eeuws volksfeest. 

We zorgen voor een smakelijk breugelbuffet en een sfeervolle omkadering.

Van harte welkom!

Tickets te verkrijgen bij de bestuursleden of via eddy.denolf@telenet.be

Volwassenen - 20 euro
Kinderen - 10 euro