Verboden boeken: Wilde zwanen

Datum
Locatie
Muntpunt | muntplein , 1000 1000 - Brussel
Organisatie
Curieus Brussels, UPV en Muntpunt
Contact
dietlinde.oppalfens@curieus.be
Kostprijs
standaard €5
verminderd tarief €3

Waarom wordt een familie-epos dat als zoete broodjes verkoopt, in China verboden? Sinologe Els Hedebouw (KUL) duidt het werk en zoomt in op de Chinese maatschappij die Zhang Rong (de echte naam van de schrijfster) beschrijft.
Na lezing en vragen krijg je er nog slam poetry door Nour EJ bovenop!