Vrouwenpraatcafé: de economische impact van migratie door Dr. Ilse Ruyssen

Datum
Locatie
Scoutslokaal De Havik | Sportwegel 7 , 9840 De Pinte
Organisatie
Curieus De Pinte
Contact
Lieve.verschraegen@telenet.be
Kostprijs
€5

Dr. Ilse Ruyssen is als professor verbonden aan de Vakgroep Algemene Economie (Universiteit Gent) waar ze verschillende vakken in internationale economie doceert.
In 2013 behaalde ze haar doctoraat aan de Universiteit Gent, waarna ze gedurende drie jaar postdoctoraal onderzoek verrichtte in het onderzoekscentrum IRES (Université Catholique de Louvain) en de Universiteit Gent. Haar onderzoek richt zich voornamelijk op de drijfveren van interne en internationale migratie en de locatiekeuze van migranten, met speciale aandacht voor de rol van conflict, klimaatverandering en netwerkeffecten, evenals mogelijke implicaties van internationale migratiestromen en migratiebeleid.
Sinds 2015 is Ilse coördinator van de interdisciplinaire Migration Working Group en is ze betrokken bij diverse onderzoeksprojecten rond de economische aspecten van migratie. Daarnaast is ze ook verbonden aan de United Nations University - CRIS (als Associate Project Leader) en aan IRES (als Research Fellow).
Ze zal ondermeer stilstaan bij de zogenaamde feminisering van migratie en wat dat dan impliceert.