Breendonk vertelt bis

Datum
Locatie
Fort Breendonk | Brandstraat 57 , 2830 Willebroek
Organisatie
Curieus Lokeren
Contact
curieus.lokeren@curieus.be
Kostprijs
Maximum 16 personen. Inschrijven: curieus.lokeren@curieus.be Betalen via overschrijving op rekeningnummer van curieus Lokeren BE65 9731 1127 4996. We verzamelen om 15 uur op de parking Grote Kaai Lokeren. Vertrek carpool om 15.15 uur.

We laten ons leiden door de getuigenissen van de gevangenen en beulen, de echo's van hun voetstappen door de kille gangen.