Breughel- en visfestijn

Datum
Locatie
GO De Puzzel | August Vermeylenstraat 71 , 8400 Oostende
Organisatie
Curieus Stene - Konterdam
Contact
stefanie.monsaert@gmail.com
Kostprijs
breughelbuffet 12 euro / visbuffet 16 euro

Tickets verkrijgbaar bij rob.jonckheere@telenet.be - 0478 96 31 82 of stefanie.monsaert@gmail.com - 0478 78 83 45