We own it

Datum
Locatie
ACOD Brussel | Congresstraat 17-19 , 1000 Brussel
Organisatie
Louis Paul Boonkring in samenwerking met ACOD Cultuur
Contact
lpboonkring@hotmail.com
Kostprijs
€0

Een spook waart door Europa, het spook van de liberalisering. De National Health Service en British Rails, France Telecom, Deutische Bahn, Nederlandse Post…. overal in Europa slaat de privatisering van overheidsbedrijven toe. Ook in ons land staan de overheidsbedrijven onder druk. Denken we maar aan de omvorming van Proximus tot een ‘autonoom overheidsbedrijf’ waardoor de overheid niet meer kan ingrijpen in het beheer van het bedrijf en de directie zomaar kan besluiten in één klap 1900 banen te schrappen, of aan de splitsing van de Belgische spoorwegen in twee bedrijven (Infrabel en NMBS) met versnippering en dalende stiptheid tot gevolg. Winstbejag komt in de plaats van het algemeen belang en de democratische controle staat op de helling. Tegenstanders krijgen het verwijt dat ze de hele economie willen nationaliseren. Waar het evenwel om gaat is de economie terug ten dienste te stellen van het algemeen belang en sectoren zoals energie- en watervoorziening, openbaar vervoer, media en telecommunicatie in publieke handen te houden. Economische democratie en sociale herverdeling gaan daarbij hand in hand.

Tegelijkertijd ontstaan overal burgercollectieven die uiteenlopende initiatieven van productie en consumptie in gemeenschappelijk beheer realiseren. Gemene deler van deze ‘Commons’ zijn het participatief karakter en het objectief van een duurzame samenleving. Energiecooperaties, stadsboerderijen, herinrichting openbare ruimte, repaircafés, alternatieve muntsystemen, collectieve huisvesting… you name it. En Toha van BRAL zal het meer specifiek hebben over Commons projecten korterbij, meer specifiek over de ‘Josaphat Commons‘.

En dat de “We Own It“ beweging, met zowel het verzet tegen de privatiseringsgolven als de oprichting van Commons, in Engeland ontstond is zeker geen toeval. Dries Goedertier zal het hebben over “Een economie ten dienste van het algemeen belang”

Deelnemers aan het debat:
Dries Goedertier, studiedienst ACOD
Gunther Blauwens, nationaal secretaris ACOD-spoor
Toha De Brant, Brusselse Raad voor het Leefmilieu