Bezoek Hôpital Notre-Dame à la Rose en steengroeven van Lessines

Datum
Locatie
Hopital Notre-Dame à la Rose en steengroeen van Lessines | Place Alix de Rosoit , 7860 Lessen
Organisatie
Curieus Lovendegem
Contact
mariettedierckx@skynet.be
Kostprijs
60 € per persoon all-in (busreis, middagmaal, gidsen) Betaling voor 1/6/19 op rekeningnummer BE40-0010 6885 9063 van Curieus Lovendegem, vermelden "Rose"

Bezoek aan het gasthuis O.L.Vrouw met de Roos. Dit gasthuis werd opgericht in 1242 en was 750 jaar lang tot 1980 een ziekenhuis, daarna een bejaardentehuis. Nu is het een museum over de eigen geschiedenis (ziekenzalen, medische apparatuur, bibliotheek,...).
Tevens bezoeken we de steengroeves of "carrières" van Lessines. Beide bezoeken zijn voorzien met gids.

Busreis. Samenkomst parking Speelboom, Centrumstraat, Lovendegem om 8 u.