Vrouwenpraatcafé

Datum
Locatie
Scoutslokaal De Havik | Sportwegel , 9840 De Pinte
Organisatie
Curieus De Pinte
Contact
Lieve.verschraegen@telenet.be
Kostprijs
Inschrijven : via vrouwenpraatcafedepinte@gmail.com

Vroeger gaat niet over... Work in progress...
door Isabelle Janssens, voorzitter Fonds Aurore Ruyffelaere

Aurore Ruyffelaere was een levenslustige jonge vrouw, die enerzijds als mens en anderzijds als leerkracht geschiedenis aan het Erasmus Atheneum in Deinze zeer bewust en actief bezig was met herinneringseducatie.
Op 27 juli 2013 kwam zij op brutale wijze om het leven, toen zij op weg naar huis na een avondje Gentse Feesten het slachtoffer werd van roofmoord. Na haar overlijden werd het Fonds Aurore Ruyffelaere in het leven geroepen met als doel haar idealen verder te zetten, namelijk haar leven en werk als leerkracht geschiedenis in herinnering te houden
Het Fonds heeft als doelstelling herinneringseducatie onder de aandacht te brengen ter bestrijding van alle vormen van extreem nationalisme, racisme en discriminatie en ter bevordering van de Verlichtingsprincipes vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid.
Hoe bereiden we jongeren maximaal voor om als actieve burgers deel te nemen aan de samenleving van vandaag én morgen en die ook actief mee vorm te geven? Wat betekent actief burgerschap in deze? Welke waarden zijn hierin richtinggevend?
Welke signalen krijgen we uit laatste onderzoeken? Welke rol kan herinneringseducatie hierin spelen? Hoe leren we jongeren een meerstemmig discours hanteren? Waarom zet het fonds Aurore Ruyffelaere hierop in?