Expo Berlin 1912-1932

Datum
Locatie
Koninklijk Museum voor Schone Kunsten van België | Regentschapsstraat 3 , 1000 Brussel
Organisatie
Curieus Dilbeek
Contact
avanclooster@skynet.be
Kostprijs
leden €7
niet-leden €10

Het Berlijn van de jaren 20, een mythische en kosmopolitische metropool, onderging een ongeziene transformatie. De sociale, politieke en technologische veranderingen brachten een heuse omwenteling teweeg in de naoorlogse maatschappij en kunstwereld.
De expo "Berlijn 1912-1932" zet deze cruciale periode in de schijnwerpers. Vertrekkend vanuit een Belgisch standpunt ten opzichte van de Duitse kunstwereld, focust de tentoonstelling op een dagelijkse realiteit die schommelt tussen crisis en utopie, ravage en euforie, ellende en decadentie. Deze “Golden Twenties” komen weer tot leven via 200 werken van belangrijke kunstenaars als Otto Dix, Raoul Hausmann, Ernst Ludwig Kirchner, Kazimir Malevich, Aleksandr Rodchenko, Max Beckmann, George Grosz, Hannah Höch…
Laat je meeslepen door schilderijen, beeldhouwwerken, tekeningen, foto's, films en architectuurelementen en ontdek één van de meest fascinerende periodes uit onze geschiedenis.
"In een wereldstad als Berlijn hebben ook de grootste uitersten recht op bestaan. Daar ontplooit zich een ongekende activiteit in een snel vergankelijk leven." (Jozef Peeters, Belgische kunstenaar, 1923).

Voor meer info: avanclooster@skynet.be