Expo Transit 51

Datum
Locatie
OC De Witte Merel | Liersesteenweg 25 , 2547 Lint
Organisatie
Curieus Lint
Kostprijs
€0

Lisa Van Damme, fotografe voor De Standaard, kreeg de uitzonderlijke toelating om gedurende enkele weken in het Klein Kasteeltje te verblijven om vijf asielzoeksters van nabij te kunnen opvolgen. Hierbij werd ze geholpen door Julie Vanstallen en Julie Weyne die toen in het asielcentrum werkten. Met als resultaat niet alleen een open deur van het, voor de meesten, ongekende reilen en zeilen binnenin een asielcentrum maar ook een kijk achter de schermen.

Door de ondertekening van conventie van Genève in 1951 verplichtte België zich om slachtoffers van oorlog, vervolging of natuurrampen op het Belgische grondgebied op te vangen. In België hebben asielzoekers geen recht op financiële steun, maar wel op opvang en zorg, zolang het onderzoek loopt. Het Rode Kruis zal vanaf 1989 asielzoekers in collectieve centra in Vlaanderen, Wallonië en Brussel opvangen. In Lint wordt in 1991 het Rode Kruis Opvangcentrum ‘Meihof’ geopend.

Al deze vrouwen hebben iets gemeenschappelijks: ze vroegen asiel aan in België en worden opgevangen in een Asielcentrum. Ze wachten op  een antwoord, een nieuw leven. Ze zijn in transit.

“Transit51 – Vrouwen in het Klein Kasteeltje”,  een fotoreportage van Lisa van Damme en de vrouwen van het Klein Kasteeltje, van 15 mei tot 30 juni 2018 in het Asielcentrum ‘Meihof’, Kapelstraat 1 en OC De Witte Merel, Liersestwg. 25 te Lint. 

Een samenwerking van TranZIET,  Curieus & VIVA/SVV Lint. Gratis te bezichtigen gedurende de kantooruren.  Info: 03 460 30 90, 03 455 12 13  & 03 288 82 25